NAŠI PROJEKTI

PRESJEK RADA

Inovativna i efikasna rješenja

Od samih početaka zadovoljstvo uslugom i preporuka kao rezultat ispravnog poslovanja i pristupa radu naš je najjači marketinški alat. Na ovoj stranici pružamo presjek rada u posljednjih nekoliko godina, evidentiran fotografijama i detaljima izvedbe.


INVESTITOR: GRAD PLETERNICA

LOKACIJA: PLETERNICA

GODINA: 2018./2019.

VELIČINA: 3.500 m2


INVESTITOR: MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

LOKACIJA: OSIJEK

GODINA: 2019.

VELIČINA: 500 m2


INVESTITOR: RAZNI INVESTITORI

LOKACIJA: REPUBLIKA HRVATSKA

GODINA: 2015.-2020.

VELIČINA: 100-1.000 M2


INVESTITOR: RAZNI INVESTITORI

LOKACIJA: REPUBLIKA HRVATSKA

GODINA: 2015.-2020.

VELIČINA: 100-1.000 m2


INVESTITOR: ING GRAD D.O.O.

LOKACIJA: ZAGREB

GODINA: 2018.

VELIČINA: 5.000 m2


INVESTITOR: PIK VINKOVCI PLUS D.O.O.

LOKACIJA: VINKOVCI

GODINA: 2019.

VELIČINA: 450 m2


INVESTITOR: PIK VINKOVCI PLUS D.O.O.

LOKACIJA: VINKOVCI

GODINA: 2019./2020.

VELIČINA: 50-200 m2


INVESTITOR: GRAD PLETERNICA

LOKACIJA: PLETERNICA

GODINA: 2019.

VELIČINA: 2.000 m2


INVESTITOR: OSATINA GRUPA D.O.O.

LOKACIJA: VIŠKOVCI

GODINA: 2017.

VELIČINA: 9.000m2


INVESTITOR: PROSCO D.O.O.

LOKACIJA: ZAGREB

GODINA: 2020.

VELIČINA: 400 m2

1 2 3 4