NAŠI PROJEKTI

PRESJEK RADA

Inovativna i efikasna rješenja

Od samih početaka zadovoljstvo uslugom i preporuka kao rezultat ispravnog poslovanja i pristupa radu naš je najjači marketinški alat. Na ovoj stranici pružamo presjek rada u posljednjih nekoliko godina, evidentiran fotografijama i detaljima izvedbe.


INVESTITOR: PIK VINKOVCI PLUS D.O.O.

LOKACIJA: VINKOVCI

GODINA: 2019.

VELIČINA: 1.800 m2


INVESTITOR: VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

LOKACIJA: CERNA

GODINA: 2019.

VELIČINA: 2.500 m2


INVESTITOR: GRAD VINKOVCI

LOKACIJA: VINKOVCI

GODINA: 2018.

VELIČINA: 1.900 m2


INVESTITOR: VODOVOD GRADA VUKOVARA

LOKACIJA: VUKOVAR

GODINA: 2017./2018.

VELIČINA: 4.250 m2


INVESTITOR: FER GRADNJA D.O.O.

LOKACIJA: ZADAR

GODINA: 2016.

VELIČINA: 2.300 m2


INVESTITOR: ING-GRAD D.O.O.

LOKACIJA: ZAGREB

GODINA: 2016.

VELIČINA: 6.000 m2


INVESTITOR: BOSO D.O.O.

LOKACIJA: VINKOVCI

GODINA: 2016.

VELIČINA: 5.500 m2


INVESTITOR: ROX D.O.O.

LOKACIJA: ZAGREB

GODINA: 2016.

VELIČINA: 1.000 m2


INVESTITOR: VODOINSTALACIJA D.O.O.

LOKACIJA: ZADAR

GODINA: 2016.

VELIČINA: 6.000 m2


INVESTITOR: THALLASSOTHERAPIA CRIKVENICA

LOKACIJA: CRIKVENICA

GODINA: 2015.

VELIČINA: 1.000 m2

1 2 3 4